11-06 Eindhoven, Onuitgesproken XL
Locatie: Ketelhuis | Voordracht uit Erfgrens

19-06 Rotterdam, Frontaal
Locatie: WORM | Voordracht uit Erfgrens